Kajsas Städ & Service AB startades 1986 av Anna-Karin Bellman som döpte företaget efter sitt smeknamn Kajsa. 2001 köpte nuvarande ägaren företaget av Anna-Karin. Företaget omsatte vid den tid 1,2 miljoner per år. Vi tycker det har gått bra för oss från 2001 till 2011. Vi omsätter i nuläget nästan 40 miljoner per år med bra avkastning.

Kajsas Städ och Service AB är ett renodlat serviceföretag med rötterna i städbranschen. Vårt utbud är centrerat kring olika typer av städtjänster för både företag, offentlig förvaltning och privatpersoner. Dessutom erbjuder vi närliggande tjänster i form av snöröjning och vaktmästeri.

Företaget är stabilt och väl fungerande, något som bekräftas av de erkännanden och utmärkelser vi fått genom åren. Vi själva är speciellt stolta över att ha erhållit AAA-rating av Soliditet sedan 2004. Dessutom har vi uppmärksammats som en av Sveriges Gasellföretag - något som kräver både mod styrka och beslutsamhet.

Vi tror på ordning och reda...

"Vi tror på långvariga affärsrelationer och bygger därför verksamheten på att alltid hålla det vi lovar" - Kent Nylander, VD och ägare.

Denna tes genomsyrar hela företaget. Vi skall alltid stå för våra löften och därför vågar vi lova att alltid ge:

  • våra kunder en bra miljö
  • våra anställda bra miljö-anställning
  • att följa lagar och avtal
  • ligga i fronten för utveckling

Dessutom skall vi också uppfylla våra löften, det är en hederssak.
Det har visat sig vara en framgångsrik tes. Våra 120 st anställda trivs som avspeglas i personalomsättning har legat under 4,2 % de senaste åren. Vi är auktoriserad städentreprenör genom Almega Serviceentreprenörena. Vill ni veta kraven för auktorisation se gärna Almegas:s hemsida. Naturligtvis är vi anslutna till Svenskt näringliv och Almega. Självklart har vi avtal med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Seco  och Ledarna.