Vi vågar påstå att vi är ett modernt städföretag. Vårt arbete utförs noggrant och efter en plan. På så sätt är vi effektiva och kan samtidigt minska vår påverkan på miljön. Våra mätningar visar att vi har lyckats sänka våra behov av kemikalier på upp till 95% i dagligstädningen. Dessutom mår vår personal bättre och städresultatet blir ännu bättre.

Kajsas Städ och Service har valt det städsystem vi anser är bäst. Act Pro städsystem är ett vattenbaserat rengöringskoncept som på ett bra sätt täcker upp alla de viktiga frågorna kring miljöpåverkan, allergi, ergonomi, effektivitet och ekonomi.

ACT Pro - vad är det?
Ett städkoncept som tillåter effektiv rengöring utan kemikalier, metoden bygger på microfiber såsom moppar, dukar o.dyl,  vi har sänkt vår kemikalieanvändning med 85% , och får ett betydligt högre rengöringseffekt.

Kajsas städ har använt det svenskutvecklade konceptet under många år som ett medvetet val i arbetet för att förbättra miljöpåverkan. Microfiberduken som är själva stommen i konceptet har vidareutvecklats till en flora av produkter som på ett effektivt sätt underlättar rengöringen.