Kajsas Städ & Service AB är  kvalitetssäkrat  enligt ISO 9001. från den 2010-12-01.

Vår ledstjärna är kvalitetsmanualen som på ett informativt sätt både reglerar och underlättar planering och uppföljning av arbeten.

Exempel på vad rutiner som leder verksamheten i företaget

  • Interna avvikelser inom företaget
  • Externa avvikelser hos kund, leverantörer
  • Planering, uppstart och inkörning av nya uppdrag
  • Förbättringsåtgärder, både internt och mot kund
  • Rapportering av åtgärdade fel, både internt och mot kund
  • Årlig kundenkät till kund, med åtgärdsprogram
  • Inköp och inköpskontroll kopplat till policydokument om miljö
  • Anbudsutforming och kontraktsgenomgång
  • Val och bedömning av leverantörer


ISO 9001 är benämningen på en standardiserad process för kvalitetssäkring för serviceorienterade företag.

Med ISO 9001 får företaget en klar bild av hur ledningsarbetet för kvalitet genomförs inom företaget.

Kajsas Städ & Service har påbörjat arbetet med den nordiska städstandarden SS 627801 (INSTA 800), och kommer successivt införa detta system på samtliga kunder.
Vi arbetar med framgång med Insta 800 tillsammans med skattemyndigheten på Magnus Ladulåsgatan 28 000 kvm dagligstädning

Kajsas Städ & Service AB är kvalitetssäkrade i enlighet med den nordiska standarden i Trans Q, vi har haft denna kvalitetssäkring 2005-2006-2007-2008-2009-2010