Kajsas Städ & Service AB är miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001 sedan 2010-12-01.

Detta är de höga kraven vi ställer på våra material och redskap i vår miljöpolicy:

  • Fritt från nonylfenol
  • Endast lätt nedbrytbara tensider enligt OECD:s normer får användas.
  • Inga allergiframkallande ämnen får användas.
  • Inga cancerogena ämnen får användas.
  • Eventuella produkter med färgämnen skall uppfylla Livsmedelsverkets
  • Krav och EU:s direktiv för kosmetika.
  • Eventuell parfym skall uppfylla krav enligt IFRA.
  • Farliga ämnen får inte förekomma om mindre farliga alternativ finns.
  • Produktinformation om de kemikalier vi använder skall vara fullödig.
  • Maskiner skall vara utrustade med dry-fit-batterier.

Världen förändras och vi i takt med den. Kajsas Städ & Service arbetar aktivt med att dra nytta av nya rön inom vår verksamhet. Vi är bra, men kan alltid bli bättre.

I vår strävan att värna om miljön har vi lyckats sänka kemikalieanvändningen med 85% tack vare vår städmetod ACT.

Vår målsättning är att ta hänsyn till både våra egna anställda, våra kunders anställda och miljön.